Online menadzer, organizacija preduzeca za produktivnost

Project Management Tool-om se upravlja fazama projekta i pratecom dokumentacijom. To je online portal baziran na rolama. On omogucava svim zaposlenima da prezentuju svoj rad i prave sugestije kako da poboljsaju svoj posao i poslovanje kompanije koristeci multimediju. Korisnici mogu da kombinuju: tekst, slike, Youtube video, Pdf dokumente, Razne tipove fajlova, Google mape... kako bi predstavili svoj rad ili dali neke nove ideje.

Naručivanje

  Cena  
   €/god
 
 Lokali
Beograd, , tel: SkypeID: Fedor Rakic, +381 62 207 019
 
    Količina:

Neka zaposleni u vašoj kompaniji budu kreativni i inovativni

Project Management Toolom se upravlja fazama projkta i pratecom dokumentacijom. Project Management Tool je onlajn portal baziran na rolama, koje objedninjuju pojedninacne grupe korisnika. On omogucava svim zaposlenima da prezentuju svoj rad i prave sugestije kako da poboljsaju svoj posao i poslovanje kompanije a sve to koristeci multimediju. Korisnici mogu da kombinuju: tekst, slike, Youtube video, Pdf dokumente, Razne tipove fajlova, Google mape, flash animacije ... kako bi predstavili svoj rad ili dali neke nove ideje.

Project Management Tool prati vremena i projekcije izrade faza projekta i uloženo vreme. Može se koristiti u bilo kojoj kompaniji da bi podstakao zaposlene da budu kreativni i inovativni.

Omogucava naprednu pretragu projekata, ali i potencira na svemu što je novo. Zaposleni zavisno od privilegija role kojoj pripadaju mogu da:

• citaju sadržaj koji im je omogucen po dodeljenoj roli
• menjaju sadržaj projekata prema ulozi koju imaju u kompaniji
• upravljaju fazama projekta i delovima projekata prema ulozi koju imaju u kompaniji
• koriste centralizovano skladište dokumenata prema ulozi koju imaju u kompaniji

MENADZMENT PREDUZECA Online menadzer, organizacija preduzeca za produktivnost 329

Primer

Ovo je Project Management Tool za XFactory projekat.